Regulamin

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

Administratorem Państwa danych, podanych w formularzu jest SENPO sp. z. o.o. sp.k. z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: kontakt@zikssen.pl
Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Państwa dane osobowe, podane w formularzu będziemy przetwarzali w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, mają Państwo prawo do: 1) dostępu do danych osobowych; 2) sprostowania danych; 3) żądania ograniczenia przetwarzania danych; 4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 5) przeniesienia danych; 6) żądania usunięcia danych; 7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Spis treści:

  1. Postanowienia Ogólne
  2. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży
  3. Dostawa i płatności
  4. Dane osobowe
  5. Reklamacje
  6. Odstąpienia od umowy
  7. Zwrot należności klientom
  8. Postanowienia końcowe

 

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania przez Klientów i Konsumentów ze Sklepu Internetowego www.zikssen.pl, oraz reguluje:
a) warunki zawierania umów sprzedaży,
b) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny
c) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego,
d) sposoby dokonywania zakupów w Sklepie oraz czas i formę dostawy Produktów.

1.2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a) Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.zikssen.pl
b) Sklep, Sprzedawca – firma SENPO sp. z. o.o. sp.k., z siedzibą przy ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto, NIP 782-288-75-30 oraz REGON 387 158 497, oferująca i sprzedająca swoje produkty w sklepie internetowym,
c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę w celu zawarcia Umowy kupna – sprzedaży lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
d) Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę w celu zawarcia Umowy kupna – sprzedaży lub zawarła umowę sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ze Sprzedawcą.
e) Zamówienie – wyrażenie przez Konsumenta woli zawarcia umowy.
f) Umowa – za moment zawarcia Umowy uważa się wyrażenie woli zawarcia Umowy przez obie strony – Konsumenta i Sprzedawcę.
g) Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Konsumenta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta.
h) Konto Klienta – indywidualne konto Konsumenta, zabezpieczone hasłem, dzięki któremu Konsument ma możliwość obserwowania historii swoich zamówień, procesu kompletowania aktualnego Zamówienia, terminu przesyłki oraz daty jej odbioru.
i) Cena – cena towaru którą Konsument zostaje zobowiązany zapłacić w związku z zakupem wybranego produktu w przypadku zawarcia umowy sprzedaży.
j) Dostawa – Transport i dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich, zobowiązanych do właściwego przewozu i zabezpieczenia towarów.
k) Produkt, Towar, Rzeczy – Rzeczy będące przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy Klientem/Konsumentem a Sprzedawcą

1.3. Kontakt z obsługą sklepów internetowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@zikssen.pl, telefonicznie: +48 799 363 001 lub pisemnie na adres: SENPO sp. z. o.o. sp.k., ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań

1.4. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Konsumenta sposobu płatności i dostawy. Konsument jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.

1.5. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w ofercie, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, nieposiadające wad fabrycznych i uszkodzeń mechanicznych.

 

2. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży:

2.1. Zamówienia można składać:
a) Poprzez formularz zamówienia, tzw. Koszyk, dostępny na stronie sklepu internetowego. Z formularza można korzystać po założeniu Konta Klienta lub bez konieczności rejestracji. Rejestracja nie jest obowiązkowa, jednak w przypadku jej braku Konsument nie ma możliwości korzystania z opcji dostępnych w aplikacji Konta Klienta.
b) telefonicznie pod numerem +48 799363001
c) drogą e-mailową, przesyłając zamówienie na adres: kontakt@zikssen.pl
d) w przypadku Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie wyprzedażowej, nie ma możliwości zamówienia Towaru przez koszyk, możliwe jest wyłącznie zamówienie telefoniczne. Produkty oferowane w ramach wyprzedaży asortymentu występują zazwyczaj jako pojedyncze, ostatnie sztuki, zatem zostają sprzedane pierwszemu Konsumentowi, który złoży Zamówienie.

2.2. W przypadku wystąpienia błędu technicznego polegającego na różnicy w parametrach oferowanego produktu (m.in.: rozmiar, cena, rodzaj wykończenia, itp.) na stronie Sklepu Internetowego www.zikssen.pl lub na portalach typu Marketplace, Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego na w/w produkt.

2.3. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Konsumentów Sklepu internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarów, poza Produktami z wyprzedaży, do koszyka internetowego. W chwili kiedy wszystkie interesujące Konsumenta Produkty znajdują się w koszyku, należy wybrać sposób dostawy i metodę płatności.

2.4. W przypadku każdej z metod płatności zamówienia Konsument, na podany przez siebie adres, otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

2.5. W procesie składania zamówienia Konsument zobowiązany jest do podania prawdziwych danych umożliwiających zawarcie Umowy i dostawę towaru.

2.6. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2.7. Realizacja niepotwierdzonego przez Konsumenta Zamówienia zostaje zawieszona do czasu otrzymania potwierdzenia.

2.8. O przystąpieniu do realizacji zamówienia Konsument zostanie poinformowany we wiadomości e-mail.

2.9. Konsument chcący anulować niezrealizowane jeszcze zamówienie lub dokonać w nim zmian, powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub poinformować o zmianie swojej decyzji drogą mailową.

2.10. Zamówienia składane telefonicznie lub drogą elektroniczną są obsługiwane przez Dział Obsługi Konsumenta Sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pn. – pt. 9.00 – 17.00.

2.11. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

2.12. Sklep internetowy zikssen.pl prowadzi także sprzedaż towarów produkowanych na zamówienie. Czas oczekiwania na zamówiony Towar produkowany przez firmę zikssen.pl jest ustalany indywidualnie pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem. W celu złożenia zamówienia na w/w produkty należy kontaktować się drogą e-mailową pisząc na adres: kontakt@zikssen.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu: +48 799 363 001.

2.13. Konsument zgadza się na otrzymanie prośby dotyczącej wystawienia opinii oraz oceny zakupionego produktu.

3. Dostawa i płatności:

Warunki płatności znajdują się pod adresem:
https://zikssen.pl/dostawa-i-platnosci

4. Dane osobowe:

5.1. Podczas Rejestracji bądź składania Zamówienia, Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, wystawienia faktury oraz dostarczenia klientowi zamówionego Towaru. Dane Konsumenta są poufne i nie są ujawniane osobom niezwiązanym z procesem realizacji Zamówienia.

5.2. Dane osobowe Konsumenta chronione są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883; tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. – Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18.07.2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5.3. Konsument, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich go danych osobowych. W celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, należy skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pisząc na adres SENPO sp. z. o.o. sp.k., ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań, drogą elektroniczną pisząc na adres: kontakt@zikssen.pl lub telefonicznie +48 799 363 001.

5.4. W interesie Konsumenta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających Sprzedawcy kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania takich danych przez Konsumenta.

5. Reklamacje:

6.1. Sklep zobowiązany jest do sprzedania pełnowartościowego Produktu. W przypadku stwierdzenia wady towaru lub jego niezgodności z umową Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru lub jeśli jego wada została stwierdzona w rok od wydania przez Sklep Produktu.

6.2. Konsument może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od Umowy sprzedaży. (Podstawa prawna art. art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego).

6.3. Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie opatrzone są gwarancją producenta i sprzedającego.

6.4. Składając reklamację należy dostarczyć na adres Sklepu reklamowany produkt (jeśli odesłanie produktu nie jest możliwe konieczna jest dokumentacja, np. zdjęcia reklamowanych wad produktu) wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie www Sklepu. Dowodem zakupu jest paragon, faktura lub inne potwierdzenie dokonania zakupu z Sklepie.

6.5. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu skutecznego zgłoszenia reklamacji.

6.6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, który skorzystał
z uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, Sklep dokona naprawy, wymieni reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Produktu.

6.7. Reklamacji nie podlega wadliwy Produkt jeśli Konsument został poinformowany o jego wadzie podczas zawierania Umowy sprzedaży.

6.8. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie w ciągu 14 dni wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

6.9. Sprzedawca informuje Konsumenta o warunkach gwarancji. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

6.10. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

6.11. Reklamacji nie podlegają zakupione w sklepie Produkty jeśli jego wady powstały na skutek niewłaściwego użytkowania lub Produktowi została uczyniona szkoda mechaniczna z winy Konsumenta.

6.12. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w punkcie 6 Regulaminu,
z wyjątkiem punktów 6.2., 6.6. oraz 6.9. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
.

6. Odstąpienie od umowy:

7.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, może odstąpić  od umowy bez podania przyczyny.
Na zikssen.pl Konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: SENPO sp. z. o.o. sp.k., ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań lub drogą elektroniczną pisząc na adres: kontakt@zikssen.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

7.2. Zwracane Produkty muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych od poinformowania Sklepu o odstąpieniu od Umowy, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument dokonując zwrotu, ponosi bezpośrednie koszty przesyłki.

7.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.4. Z uwagi na charakter Rzeczy sprzedawanych przez sklep Zikssen oraz ich higieniczność, w szczególnych sytuacjach sklep może odmówić przyjęcia Rzeczy powszechnie uznawanych za przedmioty użytku osobistego, a których użytkowanie w jakikolwiek sposób naruszałoby zasady higieniczności.

7.5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, w którym:
a) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b) przedmiotem świadczenia jest Rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) przedmiotem świadczenia są Rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
d) przedmiotem świadczenia jest Produkt wykonany (punkt 3.12.) na indywidualne zamówienie Konsumenta o właściwościach określonych przez niego lub ściśle związanych z jego osobą,
e) Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
f) Produkt został zakupiony w wyniku aukcji.

7.6. Najpóźniej w chwili dostarczenia Produktów Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

7.7. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość, wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 nowej ustawy o prawach konsumenta.

7.8. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w punkcie 7 Regulaminu, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Zwrot należności klientom:

8.1. Sklep dokona zwrotu należności za zwrócony Produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, w przypadku:
a) anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,
b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej,
c) w przypadku uznania reklamacji, ale braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny.

8.2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.3. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Konsumenta jeśli zamówienie było opłacone:
a) z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej,
b) przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.

8.4. Konsument otrzyma zwrot płatności za zwrócony Produkt za pomocą form, z jakich skorzystał dokonując płatności.

8.5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu jeżeli są one wynikiem podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

8.6. W przypadku gdy Konsument dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej i jeśli Konsument nie poinformuje o zmianie rachunku bankowego, na który powinien być przesłany zwrot płatności, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu którego nastąpiła płatność za Zamówienie.

8.7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

8.8. Sklep nie ma obowiązku zwrotu różnicy kosztów przesyłki jeśli Konsument wybrał droższą niż dostępne na rynku, tańsze oferty kurierskie.

8. Postanowienia końcowe:

9.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub innego z równoważnym sformułowaniem Konsument ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy).

9.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail, potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu. W przypadku błędu Konsumenta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru), Konsument ma prawo do zmiany zamówienia. W tym celu konieczne są, wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@zikssen.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 799 363 001 (opłata standardowa wg właściwego operatora). Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

9.3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
a) Poprzez wysłanie Konsumentowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy.
b) Poprzez wydrukowanie i przekazanie Konsumentowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

9.4. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Konsumentom na każde ich żądanie.

9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.6. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9.7. Ewentualne spory, których nie dało się rozwiązać na drodze mediacji lub przy pomocy odpowiednich instytucji, powstałe między Klientem lub Konsumentem a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd właściwy siedzibie Sklepu.